Dấu ấn ngoại giao Việt Nam trong năm 2022 vừa qua

Trong bối cảnh thế giới diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, công tác [...]

Công tác an sinh xã hội được triển khai thiết thực, kịp thời, hiệu quả

Đến nay, cả nước đã hỗ trợ khoảng 87.000 tỷ đồng cho khoảng 56 triệu [...]

Tăng trưởng GDP cao kỷ lục, kinh tế-xã hội phục hồi và phát triển mạnh mẽ

Năm 2022, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung chỉ đạo các cấp, [...]

Ban hành nghị quyết nhằm chỉnh đốn Đảng, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung [...]

Đường Vành đai 3 hơn 41.000 tỷ đồng tại TPHCM được khởi công từ ngày 18/6

UBND TP. HCM đã thông qua kế hoạch tổ chức khởi công dự án xây [...]