Hoạch định chiến lược là gì – quy trình, các bước

Nếu bạn là một chủ doanh nghiệp hay một nhà quản lý, hẳn đã từng nghe đến thuật ngữ “hoạch định chiến lược”. Đây là một quá trình giúp xác định các mục tiêu và những cách để đạt được chúng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về hoạch định chiến lược là gì, quy trình và các bước cần thiết để thực hiện nó.

Hoạch định chiến lược là gì?

Hoạch định chiến lược là quá trình xác định và thực hiện các mục tiêu đối với tổ chức, công ty hay doanh nghiệp. Nó giúp định hình chiến lược dài hạn và tập trung vào những lợi ích lớn nhất cho doanh nghiệp. Mục đích của hoạch định chiến lược là giúp doanh nghiệp phát triển và đạt được sự thành công trong tương lai.

Công dụng của hoạch định chiến lược

 • Xác định mục tiêu và định hình chiến lược dài hạn
 • Phân tích thị trường và xác định người tiêu dùng mục tiêu
 • Nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp
 • Đưa ra những quyết định chiến lược quan trọng
 • Tạo đà cho sự phát triển và tăng trưởng của doanh nghiệp

Quy trình hoạch định chiến lược

Quy trình hoạch định chiến lược bao gồm các bước sau:

 1. Đánh giá tình hình hiện tại: Xem xét nền tảng kinh doanh, thị trường và cơ hội để đưa ra những quyết định dựa trên dữ liệu và thông tin có sẵn.
 2. Thiết lập mục tiêu và định hình chiến lược dài hạn: Xác định mục tiêu cụ thể và chiến lược để đạt được chúng.
 3. Phân tích SWOT: Đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của doanh nghiệp.
 4. Định hình kế hoạch hành động: Xác định những cách thức để đạt được mục tiêu đã đề ra.
 5. Công bố và theo dõi kết quả: Đưa ra kế hoạch chi tiết về việc thực hiện chiến lược và theo dõi các chỉ số để đánh giá thành công.

Các bước trong quá trình hoạch định chiến lược

Bước 1: Phân tích tình hình hiện tại

Trong bước này, doanh nghiệp cần phân tích kỹ lưỡng về tình hình hiện tại của mình, bao gồm:

 • Đánh giá thị trường: Phân tích thị trường, những cơ hội và thách thức, đối thủ cạnh tranh cũng như xu hướng tiêu dùng.
 • Đánh giá năng lực cạnh tranh: Xem xét điểm mạnh và điểm yếu của sản phẩm hay dịch vụ của doanh nghiệp.
 • Đánh giá năng lực nội bộ – Xác định các yếu tố nội bộ của doanh nghiệp như tài chính, nhân sự, quy trình sản xuất, hệ thống phân phối, v.v.

Bước 2: Thiết lập mục tiêu và chiến lược dài hạn

Sau khi đã phân tích tình hình hiện tại, doanh nghiệp cần thiết lập mục tiêu và định hình chiến lược dài hạn. Điều này giúp doanh nghiệp xác định được những gì cần làm để đạt được mục tiêu đó. Một số bước cần làm trong quá trình này bao gồm:

 • Xác định mục tiêu cụ thể: Các mục tiêu này có thể liên quan đến doanh thu, lợi nhuận, thị phần, hoặc những yếu tố khác liên quan đến sự phát triển của doanh nghiệp.
 • Xác định những cách để đạt được mục tiêu đã đề ra: Đây là quá trình xác định các chiến lược cụ thể, bao gồm marketing, phát triển sản phẩm, quản lý rủi ro, v.v.
 • Đánh giá khả năng thực hiện: Doanh nghiệp cần xem xét các điều kiện về tài chính, nguồn nhân lực, thời gian để đánh giá khả năng thực hiện của mình.

Bước 3: Phân tích SWOT

SWOT là viết tắt của Strengths (điểm mạnh), Weaknesses (điểm yếu), Opportunities (cơ hội) và Threats (thách thức). Đây là quá trình đánh giá các yếu tố nội bộ và ngoại部 của doanh nghiệp. SWOT giúp doanh nghiệp có thể đưa ra các quyết định chiến lược dựa trên những công cụ phù hợp.

 • Điểm mạnh: Những điểm mạnh của doanh nghiệp liên quan đến những gì doanh nghiệp làm tốt nhất, cung cấp giá trị tốt nhất cho khách hàng và giúp doanh nghiệp cạnh tranh thành công.
 • Điểm yếu: Những điểm yếu của doanh nghiệp liên quan đến những gì doanh nghiệp không làm tốt hoặc cần cải thiện để cạnh tranh hiệu quả hơn.
 • Cơ hội: Những cơ hội liên quan đến thị trường, xu hướng, hoặc thay đổi trong môi trường kinh doanh.
 • Thách thức: Những thách thức mà doanh nghiệp sẽ phải đối mặt, bao gồm cạnh tranh, thay đổi chính sách, kinh tế, v.v.

Bước 4: Định hình kế hoạch hành động

Sau khi đã xác định mục tiêu và chiến lược dài hạn, doanh nghiệp cần thiết lập các kế hoạch hành động cụ thể để đạt được mục tiêu. Quá trình này bao gồm:

 • Xác định các bước cần làm để đạt được mục tiêu đã đề ra
 • Xác định các nguồn lực cần thiết để thực hiện kế hoạch
 • Thiết lập lịch trình cho từng bước trong quá trình thực hiện kế hoạch

Khi đã thiết lập được kế hoạch hành động, doanh nghiệp cần tiến hành triển khai theo từng bước và đánh giá các kết quả để điều chỉnh lại chiến lược nếu cần thiết.

Cách sử dụng hoạch định chiến lược

Hoạch định chiến lược là công cụ hữu ích để giúp doanh nghiệp xác định mục tiêu và định hình chiến lược dài hạn. Nó có thể được sử dụng trong nhiều ngành nghề như sản xuất, dịch vụ, bán lẻ, v.v. Để sử dụng hoạch định chiến lược hiệu quả, doanh nghiệp cần:

 • Xem xét tình hình hiện tại và đánh giá khả năng của mình
 • Xác định mục tiêu và định hình chiến lược dài hạn phù hợp với doanh nghiệp
 • Phân tích SWOT để có cái nhìn toàn diện về tình hình hiện tại và triển vọng trong tương lai
 • Thiết lập kế hoạch hành động cụ thể để đạt được mục tiêu đã đề ra
 • Theo dõi các chỉ số và điều chỉnh lại chiến lược nếu cần thiết

Ví dụ về hoạch định chiến lược

Một ví dụ về hoạch định chiến lược là việc một công ty sản xuất máy tính quyết định mở rộng thị trường của mình sang các nước Châu Á. Công ty sẽ xây dựng các liên kết với các nhà sản xuất và nhà phân phối nổi tiếng trong khu vực này để tăng cường khả năng cạnh tranh của mình. Công ty sẽ cũng đầu tư vào nghiên cứu và phát triển để cải thiện chất lượng sản phẩm và giảm chi phí sản xuất.

So sánh hoạch định chiến lược và kế hoạch hành động

Hoạch định chiến lược tập trung vào việc xác định mục tiêu và định hình chiến lược dài hạn cho doanh nghiệp, trong khi kế hoạch hành động tập trung vào thiết lập các bước cụ thể để đạt được mục tiêu đã đề ra. Kế hoạch hành động thường được thiết lập sau khi hoạch định chiến lược đã hoàn thành.

Lời khuyên về hoạch định chiến lược

 • Đừng quá chú trọng vào hoạch định chiến lược, hãy cân đối giữa việc định hình chiến lược và thực hiện kế hoạch hành động.
 • Đánh giá các yếu tố nội bộ và ngoại部 của doanh nghiệp để đưa ra quyết định thông minh và phù hợp với tình hình hiện tại.
 • Thường xuyên đánh giá và điều chỉnh lại hoạch định chiến lược để phù hợp với thực tiễn kinh doanh.

Câu hỏi thường gặp

Hoạch định chiến lược là gì?

Hoạch định chiến lược là quá trình xác định và thực hiện các mục tiêu đối với tổ chức, công ty hay doanh nghiệp.

Quy trình hoạch định chiến lược bao gồm các bước: phân tích tình hình hiện tại, thiết lập mục tiêu và chiến lược dài hạn, phân tích SWOT, định hình kế hoạch hành động và theo dõi kết quả.

Hoạch định chiến lược có công dụng gì?

Hoạch định chiến lược giúp xác định mục tiêu và định hình chiến lược dài hạn, phân tích thị trường và cơ hội, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, đưa ra những quyết định chiến lược quan trọng và tạo đà cho sự phát triển và tăng trưởng của doanh nghiệp.

Làm thế nào để sử dụng hoạch định chiến lược hiệu quả?

Để sử dụng hoạch định chiến lược hiệu quả, doanh nghiệp cần xem xét tình hình hiện tại và đánh giá khả năng của mình, xác định mục tiêu và định hình chiến lược dài hạn phù hợp với doanh nghiệp, phân tích SWOT để có cái nhìn toàn diện về tình hình hiện tại và triển vọng trong tương lai, thiết lập kế hoạch hành động cụ thể để đạt được mục tiêu đã đề ra và theo dõi các chỉ số và điều chỉnh lại chiến lược nếu cần thiết.

Tại sao hoạch định chiến lược quan trọng đối với doanh nghiệp?

Hoạch định chiến lược giúp doanh nghiệp xác định mục tiêu và định hình chiến lược dài hạn, từ đó giúp cho doanh nghiệp có được cái nhìn toàn diện về tình hình hiện tại và triển vọng trong tương lai. Nó giúp doanh nghiệp phát triển và đạt được sự thành công trong tương lai.#### Doanh nghiệp cần lưu ý những gì khi hoạch định chiến lược?

Doanh nghiệp cần lưu ý rằng hoạch định chiến lược là một công việc liên tục và không bao giờ kết thúc. Doanh nghiệp cần đánh giá và điều chỉnh lại chiến lược của mình khi có sự thay đổi trong môi trường kinh doanh. Đồng thời, doanh nghiệp cũng cần tập trung vào thực hiện kế hoạch hành động để đạt được mục tiêu đã đề ra. Ngoài ra, doanh nghiệp cần phải có cái nhìn toàn diện về tình hình thị trường, nắm bắt được xu hướng và cơ hội để đưa ra quyết định chiến lược phù hợp.

Hoạch định chiến lược có ảnh hưởng gì đến sự phát triển của doanh nghiệp?

Hoạch định chiến lược giúp doanh nghiệp định hình chiến lược dài hạn và thực hiện các kế hoạch hành động cụ thể để đạt được mục tiêu đó. Nó giúp doanh nghiệp tăng cường khả năng cạnh tranh, nâng cao hiệu quả hoạt động, phát triển và tăng trưởng trong tương lai. Nếu doanh nghiệp thiếu hoạch định chiến lược, họ sẽ khó có thể phát triển và cạnh tranh với các đối thủ trong ngành kinh doanh của mình.

Hoạch định chiến lược có ảnh hưởng đến lợi nhuận của doanh nghiệp không?

Hoạch định chiến lược có ảnh hưởng rất lớn đến lợi nhuận của doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp có chiến lược phù hợp và thực hiện kế hoạch hành động cụ thể để đạt được mục tiêu đã đề ra, họ có thể tăng cường khả năng cạnh tranh và nâng cao lợi nhuận. Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp không có chiến lược phù hợp hoặc không thực hiện tốt kế hoạch hành động, họ có thể gặp khó khăn trong việc đạt được lợi nhuận mong đợi.#### Hoạch định chiến lược có ảnh hưởng đến nhân viên không?

Hoạch định chiến lược có ảnh hưởng đến nhân viên bởi vì nó giúp cho nhân viên hiểu được mục tiêu và tầm nhìn của doanh nghiệp. Nếu chiến lược được thực hiện thành công, nó sẽ giúp cho doanh nghiệp phát triển và mở rộng, tạo ra nhiều cơ hội việc làm mới và thu hút nhân viên tài năng. Ngoài ra, hoạch định chiến lược cũng giúp cho nhân viên hiểu rõ vai trò của mình trong công việc và giúp tạo đà cho sự cộng tác và phát triển chung của doanh nghiệp.

Làm thế nào để theo dõi kết quả hoạch định chiến lược?

Để theo dõi kết quả hoạch định chiến lược, doanh nghiệp cần thiết lập các chỉ số đo lường để đánh giá hiệu quả của các hoạt động và đánh giá liệu kế hoạch hành động đã đạt được mục tiêu hay chưa. Các chỉ số này có thể bao gồm: doanh số bán hàng, lợi nhuận, khách hàng mới, độ hài lòng của khách hàng, số lượng sản phẩm bán ra, v.v. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng cần thường xuyên đánh giá lại chiến lược của mình và điều chỉnh lại khi cần thiết.

Hoạch định chiến lược có thể áp dụng cho mọi loại hình doanh nghiệp không?

Có, hoạch định chiến lược có thể áp dụng cho mọi loại hình doanh nghiệp, từ các công ty lớn đến các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thực tế, hoạch định chiến lược là một công cụ quan trọng để giúp cho các doanh nghiệp phát triển và đạt được sự thành công trong tương lai. Tuy nhiên, việc thực hiện hoạch định chiến lược sẽ có nhiều thay đổi đối với mỗi doanh nghiệp, phù hợp với tổng quan ngành kinh doanh và đặc thù của từng doanh nghiệp.#### Hoạch định chiến lược có những ưu điểm gì?

Hoạch định chiến lược giúp cho doanh nghiệp xác định mục tiêu và định hình chiến lược dài hạn, phân tích thị trường và cơ hội, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, đưa ra những quyết định chiến lược quan trọng và tạo đà cho sự phát triển và tăng trưởng của doanh nghiệp. Ngoài ra, việc thực hiện hoạch định chiến lược còn giúp cho doanh nghiệp:

 • Tăng khả năng cạnh tranh: Hoạch định chiến lược giúp doanh nghiệp tìm ra các cách tiếp cận mới để nâng cao khả năng cạnh tranh trong ngành kinh doanh của mình.
 • Tối ưu hóa nguồn lực: Hoạch định chiến lược giúp doanh nghiệp sử dụng nguồn lực của mình hiệu quả hơn, từ đó giảm thiểu chi phí và tăng trưởng lợi nhuận.
 • Tạo đà phát triển: Hoạch định chiến lược giúp doanh nghiệp tạo được đà phát triển và tăng trưởng trong tương lai, giúp doanh nghiệp cải thiện thị phần và tăng doanh số bán hàng.
 • Nâng cao sự linh hoạt: Hoạch định chiến lược giúp doanh nghiệp linh hoạt hơn trong việc thay đổi và thích nghi với môi trường kinh doanh mới.

Tóm lại, hoạch định chiến lược là quá trình quan trọng để giúp cho doanh nghiệp định hình chiến lược dài hạn, giải quyết các vấn đề liên quan đến cơ hội và thách thức, từ đó giúp doanh nghiệp phát triển và đạt được sự thành công trong tương lai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *